Senaste nyheter

9,3 miljoner till projektet MT4North

2017-06-16

CMTF har beviljats totalt 9,3 miljoner kronor för en treårsperiod för ett projekt som vill medverka till att utveckla regionens medicintekniska företags forsknings- och innovationsverksamhet. Av dessa medel har Tillväxtverket beviljat 4,65 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, 2,1 miljoner kronor är stöd från Regionförbundet Västerbottens län och 0,6 miljoner från Umeå kommun. Resterande medel står Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet för. Projektets titel är Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North)

Medtech week- träff i Umeå

2017-06-15

Under eftermiddagen torsdagen den 15 juni hölls en träff inom det svenska programmet av Medtech week 2017, på Rex i Umeå. Arrangemanget var väbesökt och rubriken för dagen var: Medicinteknik - Nyckeln till framtidens hälsovård och en motor för

global attraktion och tillväxt! Digitaliseringen inom vården och nya innovationer lyftes fram som möjligheter och nödvändigheter för tillväxt inom området i regionen. 

Medtech Week 2017 pågår mellan12-16 juni och är ett europeiskt initiativ för att lyfta medicinsk teknik som viktig företeelse i Europa. Under veckan genomförs sammankomster på ett antal orter i Sverige (Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå).

 

Evenemanget  i Umeå arrangerades av CMTF och MedTech4Health i samverkan med Swedish MedTech.

 

Välkommen till Medtech Week 2017

2017-06-09

Den 12-16 juni pågår Medtech Week 2017 som är ett europeiskt initiativ för att lyfta medicinsk teknik som viktig företeelse i Europa.
Under veckan genomförs sammankomster på ett antal orter i Sverige såsom Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och i Umeå.

Alla är inbjudna till det kommande eventet här i Umeå, Rex festvåning, Torsdagen 15 juni 2017, kl 13-17.
Det är helt kostnadsfritt att delta. Enda kravet är att ni anmäler er via nedanstående länk  (vilket jag hoppas ni gör på studs):

För mer  information om Medtech Week och anmälan- klicka på länken:

https://www.eventbrite.com/e/medtech-week-2017-biljetter-34422923892  

MedTech4Health Vinterturné i Umeå

2017-06-09

Den 7 februari 2017 anordnades  i samverkan med CMTF en inspirerande eftermiddag inom ramen för MedTech4Health Vinterturné. Träffen ägde rum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå där Vinnovas innovationsprogram MedTech4health och spännande projekt presenterades. 

Läs mer om träffen här

Medtech week i Umeå

2016-06-23

Medicinteknik - Nyckeln till framtidens hälsovård och en motor för regional tillväxt!  var rubriken på en  träff som hölls  den 15 juni i Umeå och anordnades av CMTF i samverkan med Vinnovas program MedTech4Health och Swedish Medtech. Representanter för vård, akademi, industri och investerare delgav sin syn på medicinteknikens betydelse för hälso- och sjukvården och för tillväxt i regionen. Medicintekniska lösningar och produkter som utvecklats inom regionen presenterades och demonstrerades. Träffen ingick i MedTech Week, som är en vecka fylld med aktiviteter runt om i Europa med syftet att sprida information och kunskap om medicinteknik samt synliggöra området bland beslutsfattare, allmänhet och aktörer inom industri, akademi och vård- och omsorg.   Träffen hölls i REX lokaler i Umeå och lockade ca 65 deltagare. Se programmet här.

Artikel uppmärksammad

2016-03-08

Dr Solomon Tesfalidet är första författare på en artikel som blivit utvald som "featured article” för sin exceptionellt höga kvalitet  i tidskriften  Analytica Chimica Acta. Den valdes också att visas på omslaget till det aktuella numret av tidskriften. Projektet har delvis finansierats inom CMTF. Läs artikeln här: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670

Doktor på nätet

2015-12-16

Många svenskar är positiva till att möta vården via webben på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån trådlös övervakning i hemmet till att kommunicera med vården via webben. Läs mer här.

Laser i handen hjälp för synskadade

Farid Abedan Kondori disputerar

2014-05-19

Härmed meddelas att Farid Abedan Kondori disputerar onsdagen den 4 juni med avhandlingen: Bring Your Body into Action; Body Gesture Detection, Tracking, and Analysis for Natural Interaction

Disputationen kommer att äga rum onsdagen den 4 juni kl 13.00 i sal N420, Naturvetarhuset. 

Fakultetsopponent är Juyang (John) Weng, Professor at the Department of Computer Science and Engineering, Michigan State University.

Avhandlingen försvaras på engelska och finns tillgänglig vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, samt elektroniskt via DIVA (se länk)

http://www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=faab0005

Ulf Jonsson disputerar

2014-05-16

Ulf Jonsson, TFE, Umeå universitet, disputerar den 27 maj. Avhandlingen har titeln Detecting Inclusions in a Silicone Rubber Elastomer Phantom Using Standing Lamb Waves and Multiple Frequency Footprints och disputationen äger rum kl 13.00 i N460, Naturvetarhuset, UmU.

Fakultetsopponent är professor Jacques Ohayon, Composite Materials Department, University of Savoie, Frankrike. Avhandlingen försvaras på engelska och finns tillgänglig vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik samt i elektronisk form :http://www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=uljo0003 . 

  

 

Rösta på årets innovationspris!!!

2014-04-24

Ett av CMTFs projekt (AnyMo) är nominerat till årets innovationspris som utses av Innovationssluss Västerbotten. Gå in och rösta (bidrag nr 3)!!

https://sv-se.facebook.com/innovationssluss

 

 

 

 

CMTFs verksamhetsrapport

2014-04-23

Verksamhetsrapporten för 2010-2013 finns nu att ladda ner här till höger. 

Licentiat Anders Åstrand disputerar

2014-02-25

Anders Åstrand, institutionen för Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet försvarar sin doktorsavhandling den 20 mars kl. 13.00, lokal MA 121, med titeln ”A tactile Resonance Sensor System for Detection of Prostate Cancer ex vivo - Design and Evaluation on Tissue Models and Human Prostate” .

Opponent: Professor Göran Salerud, Linköpings universitet

Betygsnämnd: Docent Kerstin Ramser, Luleå tekniska universitet, Professor Ronnie Lundström, Umeå universitet samt Docent Staffan Schedin, Umeå universitet.

Ordförande är Professor Thomas Olofsson, Umeå universitet.

personbild

CMTF-projekt tilldrar sig intresse från Japans Ambassadör i Sverige.

Medicinsk teknik hjälper strokedrabbade

2014-01-16

För att kunna utveckla preventiva mediciner för att hjälpa människor i riskzonen för hjärn-relaterade sjukdomar såsom, stroke, Alzheimers eller Parkinsons behövs forskning kring hur hjärnan reagerar på syrebrist. Ahmed Alrifaiy, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling utvecklat mätmetoder för detta.

se fortsättning:

http://www.ltu.se/ltu/media/news/Medicinsk-teknik-hjalper-strokedrabbade-1.112186

och även i Neurologi i Sverige:

http://www.neurologiisverige.se/main.asp?categoryID=2181&PageType=200&areaID=1

Besök från Japan

2013-11-26

Professor Omata och PhD Nakayama, Nihon universitet, Fukushima, Japan, besökte Umeå den 25 november för att träffa forskarna inom området resonanssensorer vid Medicinsk teknik vid NUS samt vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, UmU. Professor Omata har ett mångårigt samarbete med Umeågrupperna och är dessutom hedersdoktor vid Umeå universitet. Vid besöket demonstrerades några av de senaste medicintekniska innovationerna från professor Omatas institut. Dessutom besöktes konstnärligt campus för att diskutera nya framtida samarbeten.

Disputation

2013-11-19

Morgan Nyberg, Luleå tekniska universitet kommer att disputera  den 19/12 kl. 9:00 i lokal LTU A109.

Disputation

2013-11-18

Ahmed Alrifaiy, Luleå tekniska universitet, disputerar den 13 december 2013 kl 9.00, sal: A109.
Opponent: Ove Axner ( Umeå universitet)
Betygsnämnden: Nazanin Imami ( LTU) , Staffan Schedin ( Umeå universitet) och Jenny Emneus ( tekniska universitet i Danmark)


 

 

CMTF profileras i internationellt utgiven bok

2013-11-14

CMTF har profilerats i boken "Life Science in Sweden" som är utgiven av HORN Publishing. Boken har distribuerats vid NLS dagarna i Stockholm och BIO i Wien. Boken användes också av Sveriges riksdag som var värd för ett privat toppmöte inom Life science i Stockholm i oktober i år, och har efterfrågats inför Swedish-American Life Science Summit i Stockholm nästa år.

Online-versionen av boken har nu haft mer än 10.000 läsare på nätet
och ökar dagligen.
<http://hornonline.com/books/life_science_sweden/ebook.html%20>
http://hornonline.com/books/life_science_sweden/ebook.html

 

VR-anslag till CMTF-projekt

2013-11-08

En trevlig nyhet är att professor Jun Yu har erhållit ett VR-anslag 5,5 miljoner kronor (2014-2017) från VRs senaste sökomgång, för CMTF-projektet ” Statistical modelling and intelligent data sampling in MRI and PET measurements for cancer therapy assessment”. Professor Mikael Karlsson är en av de medsökanden. Jun Yu (Yu, Jun) är verksam vid institutionen för  Matematik och matematisk statistik och Mikael Karlsson vid Strålningsvetenskaper, båda vid Umeå Universitet.

personbild

CMTF ordnade workshop

2013-10-25

CMTF arrangerade en workshop den 21 och 22 oktober på Umeå folkets hus. Under första dagens eftermiddag presenterades ca 25 projekt, både genom muntliga presentationer, posters och demonstration. Ca 50 personer från Umeå, Luleå, Stockholm, Linköping, Lund och Örnsköldsvik deltog. Andra dagen ägnades åt att diskutera organisation och strategier inför framtiden och kommande EU-programperiod.

Varför sitter aktersnurran bak?

CMTF ordnade workshop (Här finns mer att läsa)

2013-02-18

CMTF anordnade en workshop den 11-12 februari i Luleå. Syftet var att diskutera hur CMTFs mål har uppnåtts och hur man ska utvecklas mot år 2020 inom forskning, samverkan och finansiering. Totalt deltog 22 personer, däribland projektledare och styrelsemedlemmar.

CMTF deltog i Medicinteknikdagarna

2012-10-19

CMTF bidrog med ett tiotal presentationer vid årets Medicinteknikdagar som i år hölls i Lund 2-3 oktober.

Medel från VINNOVA för nationell Innovationsstrategi

2012-10-19

CMTF har tillsammans med CTMH, MediTech West, Nova Medtech samt övriga större aktörer inom medicinsk teknik i Sverige, beviljats medel från VINNOVA från utlysningen "Strategiska forsknings- och innovationsagendor". Syftet är att ta fram en nationell innovationsstrategi för området Medicinsk teknik. Ett första möte hölls i Lund den 1 oktober, där ett nytt nationellt forum (NFMT) bildades, och det inledande arbetet fördelades. Vid mötet deltog representanter från alla ingående aktörer.

Anders Åstrand försvarade sin lic-avhandling

2012-10-19

Den 21 september försvarade Anders Åstrand, Umu, sin lic-avhandling med titeln "A Flexible Resonance Sensor System for Detection of Cancer Tissue - Evaluation on Silicone", vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Anders Wåhlin försvarar sin avhandling

2012-06-08

Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarade sin avhandling med titeln Cerebralt blodflöde och intrakraniella pulsationer studerade med magnetresonanstomografi - Tekniska, fysiologiska och patofysiologiska aspekter (engelsk titel: Cerebral blood flow and intracranial pulsatility studied with MRI - Technical, physiological and pathophysiological aspects). Opponent var Professor William G Bradley, University of California, San Diego, USA.

CMTF och innovationssystemen i Norr-och Västerbotten.

2012-05-30

Den 10-11 maj samlades ett 50-tal forskare från CMTFs nätverk och representanter från innovationssystemen i Norr- och Västerbotten för workshop. Första dagen var vigd åt att informera och diskutera hur de befintliga innovationssystemen i Umeå och Luleå kan utnyttjas i processen att ta en innovation från ett forskningsprojekt vidare mot kommersialisering. Andra dagen anordnades visningar av forskningsprojekten i Umeå, med syfte att stärka och skapa samverkan mellan forskarna i Umeå och Luleå.

CMTF väl representerade vid världskonferens

2012-05-26

CMTF bidrog med 6 vetenskapliga presentationer vid Världskonferensen "World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering" i Peking, Kina i maj. Ett av bidragen behandlade CMTF som arbetsplattform.

CMTF syns i tematidning om Medicinsk teknik.

2012-05-08

CMTFs föreståndare Olof Lindahl, intervjuades i en annonstidning med temat Medicinsk teknik, om hur vi arbetar med att utveckla området medicinsk teknik och fysik i norra Sverige. Tidningen som distribuerades bl a med dagspressen under maj kan läsas här.

Ida Bodén försvarar sin avhandling

2012-01-27

Ida Bodén försvarar sin avhandling Fredagen den 27 januari 2012, med svenska titeln Nära infrarött ljus- och hudimpedans-spektroskopimätningar in vivo på mänsklig hud - ett diagnostiskt instrument för upptäckt av hudcancer. Läs pressmeddelande från Umeå universitet. Mer information om disputationen och avhandlingen.

Tolv bidrag till MTD 2011

2011-10-11

CMTF och medicinsk teknik i norra Sverige var representerat med 12 bidrag (muntliga och posters) vid Medicinteknikdagarna (MTD) i Linköping 11-12 oktober 2011. Däribland gick dessutom priset för bästa poster samt priset för bästa presentation.

Artikel i IFMBE

2011-06-01

CMTFs föreståndare Olof Lindahl har bidragit med en artikel om CMTF, med rubriken ” The Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF) boosts industrial growth in Northern Sweden i IFMBE News (International Federation of Medical and Biological Engineering) No: 86, p. 21-23, May- July 2011.

42 miljoner till CMTF

2011-05-26

CMTF beviljades drygt 20 miljoner kronor för tre år, från EU-Mål2 Norra Norrland vid partnerskapsmötet den 19 maj. Det beviljade projektet medfinansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet. Den totala budgeten omfattar ca 42 miljoner på tre år och innebär bla att 11 medicintekniska forskningsprojekt vid LTU, UmU och VLL finansieras under projekttiden.

Seende rullstol försedd med en virtuell blindkäpp

2011-05-12

En rullstol, en laserskanner, en haptisk robot och så en massa programmering. Resultaten är en seende rullstol försedd med en virtuell blindkäpp. Artikeln finns i Ny Teknik.

Debatt: Ny medicinteknik måste få prövas på sjukhusen

2011-04-04

"CMTFs föreståndare, Professor Olof Lindahl, medverkar tillsammans med andra representanter för medicinteknisk forskning i en debattartikel i Dagens industri 4 april 2011. De menar att det behövs en ökad nationell satsning på medicinsk teknik, fokusering på starka områden samt ökad möjlighet till klinisk prövning." Läs artikeln på Dagens Industri -debatt Artikeln i pdf-form

Nazanin Emamis forskning uppmärksammas

CMTF är värd för MTD 2010.

Kerstin Ramser höll docentföreläsning

2010-03-25

CMTF:s nodledare Kerstin Ramser höll sin docentföreläsning den 23/3. CMTF gratulerar!

e-hälsa för ett friskare Norrbotten

2010-02-24

CMTF uppmärksammas i samband med utvecklingskonferensen ”e-hälsa för ett friskare Norrbotten” 24 februari 2010. Läs mer på webbplatsen för Norrbottens arbete för e-hälsa.

CMTF:s föreståndare Olof Lindahl invald i IFMBE (Här finns mer att läsa)

2009-10-22

CMTFs föreståndare Olof Lindahl är invald i den internationella föreningen för medicinsk teknik IFMBE som ledamot av Administrativ Council.

Medicinteknikdagarna 2010 i Umeå (Här finns mer att läsa)

2009-10-05

Medicinteknikdagarna 2010 i Umeå ägde rum 6-7 oktober.

CMTF workshop i Luleå (Här finns mer att läsa)

2009-06-02

Den 7 Juni 2010 samlades  projektledarna inom CMTF samt inbjudna gäster till en workshop i Luleå. Programmet syftade till att diskutera framtida samverkansformer och aktiviteter för CMTF.

Workshop i Luleå med temat ”Samarbete forskning och industri” (Här finns mer att läsa)

2009-06-02

Den 2 juni bjöd CMTF in till workshop i Luleå med temat ”Samarbete forskning och industri”.

Fredrik Öhberg försvarar sin doktorsavhandling

2009-02-23

Fredrik Öhberg försvarar sin doktorsavhandling "Biomekanisk metodik samt felanalys relaterad till kronisk muskuloskeletal smärta".

Fakultetsopponent Åke Öberg, Linköpings universitet

CMTF med på kick-off för IT-satsning (Här finns mer att läsa)

2009-01-23

Den 23 januari ordnades ett möte för nysatsningar inom IT-området vid Umeå universitet, tillsammans med Microsoft, InfoTech Umeå och Interactive Institute. Seminariet hade titeln ”Innovationsmiljö Umeå” och var en kick-off för nysatsningar inom forskning, utbildning och företagande inom IT-området.

CMTF anordnar en workshop vid Umeå Folkets Hus (Här finns mer att läsa)

2008-12-17

Den 17 december anordnade CMTF en workshop vid Umeå Folkets Hus, med syfte att presentera centrat och de ingående projekten. Temat var tillväxtmöjligheter och långsiktig finansiering av CMTF.

CMTF representerad av tre personer i MTFs styrelse.

2008-11-26

Sedan ett år tillbaka (nov 2007) är Ronnie Lundström ordförande i MTFs (svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik) styrelse. Vid årsmötet den 26 nov. i år, valdes Per Hallberg och Kerstin Ramser in som ledamöter i styrelsen. Därmed har CMTF för närvarande tre personer i MTFs styrelse, vilket vi är glada för.
http://www.mtf.nu/

Erna Ebelings pris till Olof Lindahl (Här finns mer att läsa)

2008-10-21

Vår föreståndare professor Olof Lindahl (Bild?)har tilldelats Erna Ebelings pris till främjande av forskning och utveckling  inom medicinsk teknik.
Svenska läkaresällskapet har på förslag av Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) tilldelat Erna Ebelings pris för 2008 till professor Olof Lindahl, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF), Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Miljonstöd till forskning inom CMTF (Här finns mer att läsa)

2008-04-29

Över 28 miljoner kronor till medicinsk teknik. Centrum för medicinsk teknik och fysik har tilldelats 28,2 miljoner kronor av EU:s strukturfondspartnerskap.

Miljonstöd till forskning inom CMTF (Här finns mer att läsa)

2007-11-26

Forskare inom CMTF, Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik, får närapå sju miljoner kronor i årets fördelning från Vetenskapsrådets ämnesråd för teknik och naturvetenskap.

Ny kraftfull styrelse för CMTF (Här finns mer att läsa)

2007-06-19

Centrum för medicinsk teknik och fysik har fått en ny sammansättning i styrelsen. Men en kraftfull förankring i universiteten, landstingen i Västerbotten och Norrbotten samt näringslivet förväntas den nya styrelsen kunna lotsa CMTF till fortsatta stark tillväxt.

Nytt laboratorium invigt i Luleå (Här finns mer att läsa)

2007-05-31

Ett nytt medicinskt tekniskt laboratorium har invigts vid Luleå Tekniska Högskola genom initiativ från Centrum för medicinsk teknik och fysik.

Unik analysmetod av hjärtfrekvens (Här finns mer att läsa)

2007-05-16

Bättre analysmetoder av hjärtfrekvensen och smarta kläder med inbyggda elektroder som mäter hjärtslag och blodtryck förbättrar behandlingen av patienter med onormal variation i hjärtats system.

Taktil stol kan hjälpa blinda (Här finns mer att läsa)

2007-02-26

Projektet Taktil video inom CMTF med Olof Lindahl och Haibo Li i ledningen har besökts av personal från BAE Systems Hägglunds från Övik.

Miljonstöd till forskning om hjärnans vätskesystem (Här finns mer att läsa)

2007-01-30

Anders Eklund, institutionen för strålningsvetenskaper, leder ett forskningsprojekt som har tilldelats 3,6 miljoner kronor för forskning kring sjukdomen hydrocefalus.

CMTF uppmärksammas i Norrländska Socialdemokraten (Här finns mer att läsa)

2007-01-18

Ett forskningsprojekt inom CMTF uppmärksammas i en stor artikel i Norrländska Socialdemokraten. Projektet som tidningen lyfter fram handlar om att utveckla nya metoder för att upptäcka prostatacancer.

Christer Grönlund försvarar sin doktorsavhandling

2006-12-11

Christer Grönlund, institutionen för strålningsvetenskap, försvarar sin doktorsavhandling "Spatio-temporal processing of surface electromyographic signals".

Tid och plats:
Fredag 12 januari, 2007, 13.00. Sal 244 byggnad 7 (Lionssalen).

Fredrik Öhberg lägger fram licentitatuppsats

2006-12-11

Fredrik Öhberg, institutionen för strålningsvetenskap, lägger fram sin licentitatuppsats med titeln "Biomechanical methods and error analysis during measurement and classification of pathological movement patterns".

Tid och plats: Fredag 15 december, 13.00. Sal 244 byggnad 7 (Lionssalen).

Stark forskning kring medicinsk teknik (Här finns mer att läsa)

2006-12-07

Svensk medicinteknisk forskning har i många år rankats som en av de bästa i världen. CMTF vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har mycket bra kompetens inom området och skall vara med och leda den utvecklingen, skriver Olof Lindahl, professor och föreståndare för CMTF.

Medicinsk teknik i Umeå växer med japanskt samarbete (Här finns mer att läsa)

2006-11-27

Sju underskrivna kontrakt kring medicinsk teknik har blivit det konkreta resultatet av ett treårigt samarbetsprojekt mellan forskare och företag i Umeåregionen och Japan. Projektet avslutades i veckan när en delegation på sex personer reste från Umeå till Fukushima-distriktet i Japan.

Per Jonsson försvarar sin avhandling

2006-11-08

Per Jonsson disputerar den 8:e december kl 13 i sal B, 9 trappor, byggnad 1D. Avhandlingens titel är "Safety and biological aspects of present techniques of haemodialysis".

Medicinsk teknik förenar universiteten i norr (Här finns mer att läsa)

2006-11-02

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet blir ett då det gäller medicinsk teknik. För att stärka den medicinsktekniska forskningen i området går de två universiteten samman i forskningscentrat CMTF, Centrum för medicinsk teknik och forskning.

Enklare och objektivare diagnoser med nya tekniker (Här finns mer att läsa)

2006-10-12

Genom att använda alternativa tekniker kan olika medicinska tillstånd som t.ex. hudrodnad diagnostiseras på ett enklare och mer objektivt sätt än tidigare. Det skriver Josefina Nyström i sin doktorsavhandling Multivariate non-invasive measurements of skin disorders som hon försvarade fredagen den 6 oktober. Avhandlingen är en del av forskningsarbetet inom CMTFs projekt Klassificering av vävnad.

 

Vill spåra prostatacancer med sensorer (Här finns mer att läsa)

2006-10-12

Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden. Omkring 10000 svenska män drabbas årligen av sjukdomen. Det finns därför ett stort behov av att i tid upptäcka och kunna ställa rätt diagnos kring sjukdomen.

 

Workshop om visioner och strategier för CMTF (Här finns mer att läsa)

2006-02-13

Den 13-14 februari 2006 samlades projektledarna inom CMTF samt ett antal externt inbjudna gäster med insyn i CMTF. Syftet med workshopen var att skapa samsyn, inspiration och idéer om hur vi långsiktigt utvecklar visioner och strategier för CMTF.

Umeådelegation till Japan (Här finns mer att läsa)

2006-02-12

Japanska statens Handelsorganisation, JETRO (Japan External Trade Organization), har initierat ett treårigt samarbetsprojekt mellan Fukushima och Umeå, som fokuserar på områdena medicinsk teknik, bioteknik samt IT och telemedicin. Projektet är nu är inne på sitt tredje år.

Samarbete mellan universiteten i Umeå och Luleå (Här finns mer att läsa)

2005-12-07

Den 7 december 2005 anordnade CMTF en workshop. Avsikten med workshopen var främst att stärka samarbetet mellan Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet och därigenom skapa en plattform för CMTF-Norr.

CMTF officiellt ett samarbete mellan Umeå och Luleå (Här finns mer att läsa)

2005-12-07

Centrum för medicinsk teknik och fysik är från och med 1 februari 2007 officiellt ett centrum vid både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Beslutet togs formellt vid ett rektorsmöte i slutet av januari.

Biotechforum 2005 (Här finns mer att läsa)

2005-11-10

Den årliga biotechmässan Biotechforum arrangerades i år på Älvsjömässan. CMTF medverkade i Umeås BioTech monter tillsammans med ett 15-tal företag och organisationer från Umeå.

Mässa om e-Hälsa i Piteå (Här finns mer att läsa)

2005-02-24

Under 24-25 februari 2005 anordnades en mässa inom området e-Hälsa i Piteå. Arrangörer var länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Mässan hade samlat ett trettiotal utställare, däribland CMTF.

Swedish medical technology delegation visited Japan (Här finns mer att läsa)

2004-10-25

Umeå professor Olof Lindahl headed a Swedish medical technology delegation on a visit to Japan in October

Medical Technology Seminar III (Här finns mer att läsa)

2004-03-30

Den 30 mars 2004 var CMTF inbjuden att delta i workshopen MEDICAL TECHNOLOGY SEMINAR III - Future business and research.

Workshop på Uminova Center (Här finns mer att läsa)

2003-11-12

Onsdagen den 12 november 2003 anordnade CMTF en workshop på Uminova Center. Inbjudna var representanter från näringslivet, Umeå Kommun, Länsstyrelsen, Universitetet och Landstinget.

EU-mässa i Luleå (Här finns mer att läsa)

2003-11-06

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten anordnade 6-7 november 2003 en mässa för Mål 1 finansierade forskningsprojekt som pågår i de bägge länen.

Våra nyheter

Här på nyhetssidan kan du läsa mer om våra senaste disputationer, workshops, finansieringar med mera.

Läs CMTFs verksamhetsrapporter:

2000-2009

2010-2013