Finansiärer

EUs mål2 strukturfonder
Kempestiftelsen
Luleå tekniska universitet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Luleå kommun
Norrbottens läns landsting
Privata företag
Regionsförbundet i Västerbottens län
Umeå kommun
Umeå universitet
Vetenskapsrådet
Västerbottens läns landsting

Finansiering av forskning

Staten är den största finansiären av forskning vid universitet och högskolor.
Näringslivet investerar tre gånger mer i forskning och utveckling än vad staten gör. Nästan all investering i forskning från näringslivet stannar dock inom företagssektorn. Läs mer på regerings sida om detta.