Organisation

Ledningsgrupp:

Per Hallberg, Tillämpad Fysik och Elektronik, Umeå Universitet, Föreståndare
Kerstin Ramser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå Tekniska Universitet, Nodledare Luleå
Ronnie Lundström, Medicinsk Teknik, Västerbottens läns landsting, Nodledare Umeå
Anders Eklund, Medicinsk Teknik, Västerbottens läns landsting
Olof Lindahl, Medicinsk Teknik, Västerbottens läns landsting
Britt Andersson, Tillämpad Fysik och Elektronik, Umeå Universitet 

Styrelse:

Ordförande
Erik Höglund, prorektor, Luleå tekniska universitet

Vice ordförande
Diana Berggren, dekanus vid medicinsk fakultet, Umeå universitet

Ledamöter
Veronika Sundström, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
Åke Öberg, professor, Linköpings universitet
Jan Sternby, forskningsdirektör, Gambro AB

 

Se filmen om CMTF

Olof Lindahl med flera berättar om CMTF i samband med en workshop den 30:e november 2009.