Organisation

Ledningsgrupp:

Per Hallberg, föreståndare.
Britt Andersson, projektkoordinator.
Kerstin Ramser, nodledare Luleå
Ronnie Lundström, nodledare Umeå
Anders Eklund
Olof Lindahl
 

Styrelse:

Ordförande
Erik Höglund, prorektor, Luleå tekniska universitet

Vice ordförande
Diana Berggren, dekanus vid medicinsk fakultet, Umeå universitet

Ledamöter
Veronika Sundström, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
Åke Öberg, professor, Linköpings universitet
Jan Sternby, forskningsdirektör, Gambro AB

 

Se filmen om CMTF

Olof Lindahl med flera berättar om CMTF i samband med en workshop den 30:e november 2009.