Samarbeten

Nationella samarbeten

Nationellt Forum för Medicinsk Teknik , NFMT
Meditech West
Nova medtech
Center for Technology in Medicine and Health, CTMH
Avdelningen för Ortopedi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
EISLAB, Luleå tekniska universitet
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
Institutionen för Integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet
Institutionen för Klinisk mikrobiologi, Umeå universitet

Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Umeå universitet
Institutionen för Klinisk vetenskap, Umeå universitet
Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för sjukgymnastik, Umeå universitet
Institutionen för System- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Kungliga tekniska högskolan
Nationellt Kvalitetsregister för Hydrocefalus
Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Neurologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Norrbottens läns landsting
Odontologiska fakulteten, Umeå universitet
Patologen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Strålbehandlingen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Skolan för teknik och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
Västerbottens läns landsting
Urologi, 
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Internationella kontakter och samarbeten

Center for Digital Media Computing, Shenzhen
Institute of Advanced Technology, China
Cleveland Clinic, Ohio, USA
College of Engineering, Nihon University, Japan
Eberhard-Karls-Universität, Tyskland
KTH Media Technology and Interaction Design Department, Sverige
KU Leuven, Belgien
Nanjing University of Posts and Telecommunications, China
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan
Oftalmologi, Umeå universitet
RWTH Aachen University, Belgien
Sinai Hospital of Baltimore, USA
Tammerfors universitet, Finland
University of Antwerp, Belgium
University of Aveiro, Portugal
University of Leeds, UK
 

Företagssamarbeten

Bioresonator AB
BRGE AB
BR-Sensors AB
CMTF Affärsutveckling AB
DDD North AB
Morgan ElectroCeramics Co Ltd
P&M Co Ltd
Likvor AB
Permobil AB
Sandvik AB
Siemens AG
Ticona AB
Towser Co Ltd
Uminova Innovation AB
Videoakt AB

Avknoppade företag från CMTF

Biomedie Technologies AB
Bioresonator Good Eye AB
BR Sensors AB
CMTF affärsutveckling AB
DDD North AB
Dermaspec HB
Likvor AB
Videoakt AB
Bioresonator AB