CMTF

Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bl.a. landstingen i Norr- och Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård.

 

 

  CMTF nod i Medtech 4 Health

   Läs mer här

CMTF Affärsutveckling AB

Företaget CMTF Affärsutveckling AB är bildat av forskare inom CMTF med uppgift att kommersialisera forskningsresultat.   logo cmtfab
Läs mer på cmtfab.com.